Afkondigings: Sondag 9 Junie 2024

A. AFKONDIGINGS:
WELKOM: GEMEENTELEDE; BESOEKERS
VERJAARSDAE: 09 – 15 JUNIE 2024
KINDERKERK: KINDERS GAAN UIT NA HUL KLASSIES NA LOFPRYSING & AANBIDDING
WCG WINTER PROJEK: KOMBERSE, SERPE, MUSSE, BAADJIES, TRUIE, SKOENE
YOUNG ADULTS LIVING ROOM: KENNETH SCHULTZ (WORSHIP AAND)
LOVE FEAST: NA DIE BYEENKOMS @ 11:30 – KOS BY MILK & HONEY GRONDE – TAFELS OP GRASPERK – SAAMKUIER
NUWE LIDMATE VOORSTEL:
SENDING UITREIKSPAN: BRIAN KINGHORN