Afkondigings: Sondag, 4 Junie 2023

SONDAG, 04 JUNIE 2023

AFKONDIGINGS:
• WELKOM: GEMEENTELEDE, BESOEKERS & “LIVE STREAM”-KYKERS
• VERJAARSDAE: 04 – 10 JUN 2023
• JEUG & KINDERKERK: GAAN NA LOFPRYSING & AANBIDDING UIT NA HUL VERSKEIE KLASSIES
• MILK & HONEY: OOP NA DIE BYEENKOMS VIR SAAMKUIER – HEERLIKE EETGOED & FILTER KOFFIE TE KOOP
• CARPENTER/GARDENER
• KOMBERSE PROJEK: KOM HELP MET HIERDIE PROJEK DEUR KOMBERS/E AF TE GEE BY DIE KANTOOR GEDURENDE DIE WEEK (DINSDAE – VRYDAE) OF SONDAE – LIZETTE KLOPPERS KAN GEKONTAK WORD