Afkondigings: Sondag 26 Mei 2024

A. AFKONDIGINGS:
WELKOM: GEMEENTELEDE; BESOEKERS
VERJAARSDAE: 26 MEI – 01 JUNIE 2024
KINDERKERK: KINDERS GAAN UIT NA HUL KLASSIES NA LOFPRYSING & AANBIDDING
YOUNG ADULTS: LIVING ROOM @ 17:00, GROOTLOKAAL – KONTAK KENNETH VIR MEER INLIGTING
DOOP VAN DIE GELOWIGES: DATUM SAL DEURGEGEE WORD – BELANGSTELLENDES KAN LEONIE IN DIE KANTOOR KONTAK OF JOU INLIGTING IN DIE BOODSKAPBOEK BY INFOTOONBANK SKRYF
LOVE FEAST: SONDAG 02 JUNIE & SONDAG 09 JUNIE NA DIE BYEENKOMS …..
TOTSIENS: JAN & HESTER JACOBS