Afkondigings: Sondag, 25 Junie 2023

SONDAG, 25 JUNIE 2023
A. AFKONDIGINGS:

WELKOM: GEMEENTELEDE, BESOEKERS & “LIVE STREAM”KYKERS

VERJAARSDAE: 25 JUN 01 JUL 2023

KINDERKERK: GAAN NA LOFPRYSING & AANBIDDING UIT NA HUL VERSKEIE KLASSIES

JEUG: GEEN JEUG

YOUNG ADULTS: LINDIE SCHULTZ