Afkondigings: Sondag 2 Junie 2024

A. AFKONDIGINGS:
• WELKOM: GEMEENTELEDE; BESOEKERS
•VERJAARSDAE: 02 08 JUNIE 2024
•KINDERKERK: KINDERS GAAN UIT NA HUL KLASSIES NA LOFPRYSING & AANBIDDING
•MILK & HONEY: OOP NA DIE BYEENKOMS VIR KOFFIE, TEE & PANNEKOEK
•DOOP VAN DIE GELOWIGES: DATUM SAL DEURGEGEE WORD – BELANGSTELLENDES KAN LEONIE IN DIE KANTOOR KONTAK OF JOU INLIGTING IN DIE BOODSKAPBOEK BY INFOTOONBANK SKRYF
•LOVE FEAST: SONDAG 02 JUNIE & SONDAG 09 JUNIE NA DIE BYEENKOMS …..