Afkondigings: Sondag 18 Februarie

WELKOM: GEMEENTELEDE, BESOEKERS & AANLYNKYKERS
VERJAARSDAE: 18 – 24 FEBRUARIE 2024
KINDERKERK: KINDERS GAAN UIT NA LOFPRYSING & AANBIDDING
MILK & HONEY: OOP NA BYEEKOMSN – KUIER HEERLIK SAAM – KOFFIE, TEE, EETGOED TE KOOP
SELWEEK: HIERDIE IS WEER SELWEEK (SONDAG – SATERDAG)
YOUNG ADULTS: LINDIE SCHULTZ
FINANSIËLE JAAR-EINDE: FANIE BREYTENBACH
JEUG: (KORT VIDEO) – SCHENKO VILJOEN
DAY OF PRAYER: SONDAG, 18 FEBRUARIE @ 15:00 – STADSAAL
TIME2RISE GEBED: SONDAG, 25 FEBRUARIE @ 16:00 – WORCESTER PLEIN