AFKONDIGINGS: SONDAG, 03 DESEMBER 2023

A. AFKONDIGINGS:
• WELKOM: GEMEENTELEDE, BESOEKERS & “LIFE STREAM”-KYKERS
• VERJAARSDAE: 02 – 09 DESEMBER 2023
• KINDERKERK & JEUG: ALMAL BLY IN DIE KERK VIR DIE KERSSANGBYEENKOMS
• MILK & HONEY: OOP NA DIE BYEENKOMS VIR SAAMKUIER – HEERLIKE KOFFIE & EETGOED TE KOOP
– ASOOK BLOMME
• NUWE LIDMATE VOORSTEL:
• BABY DEDICATION: PARENTS: LOVEJOY & MAZVITA NYARUWO
BABY: IVAN NYARUWO

B. OFFERGAWES: (VIDEO SPEEL)
C. KERSSANGBYEENKOMS: LYNETTE RUDDY, HANLIE BRUYNS & SPAN