Artex

artexmini

Our aim is to reach people with the Good News of the Gospel through various means of artistic expression.
Die vestiging van 'n Aanbiddingsleefstyl deur dans, drama en kuns met die gebruik van aanbiddingsinstrumente soos vlae, linte en tamboeryne.
Vir meer inligting kontak Leonie Boshoff by 082 780 7555.

 

 

mediamini

Media Visueel word gelei deur Kenneth Schultz en bygestaan deur vrywilligers met kamerawerk en redigering en fotografie.
Die pilaar beywer hul tot die effektiewe verspreiding van die evangelie dmv innoverende denke en die nuutste videoproduksie tegnologie.
Video opnames word weekliks van Sondagbyeenkomste gemaak, die daaropvolgende week geredigeer en op CD en DVD gedupliseer asook op WCG se webblad versprei.

As jy betrokke wil raak, kontak Kenneth by 023 347 3194

 

tegniesmini

As jy 'n passie het vir klank, beligting en kennis van rekenaars het, is jy welkom om ons te kontak en betrokke te raak. Ons hart is om die boodskap van Christus te "enhance" met die nodige tegnologie en sien elke diens as 'n oomblik wat ons Sy grootheid vier met ons gawes. Vir meer inligting oor hierdie bediening kontak Johan Groenewald by 023 347 3194.

 

wteammimi

Sondae (en elke ander geleentheid wat ons kry!) lig ons die dak tot eer van God.
As jy wil deel wees van die span wat diƩ sessies lei, kom deel jou passie vir Jesus, jou passie vir Sy kerk en jou gawe vir musiek of sang met ons. Wie weet watter moontlikhede bestaan!
Kontak gerus die kerk kantoor 023 347 3194.

Ps.100:4
"Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam."

Week Kalender

Sondag

Oggenddiens 09:15
Kinderkerk en Jeug 09:15

Your doctor may check you for this problem before and advice.

Dinsdag

Bybelskool - 18:30

Purchase OxyNorm (Oxycodone) for sale without a prescription Go Here You may need to stop using candesartan and hydrochlorothiazide.

Talk to your doctor, nurse or pharmacist before taking any prescription or over the counter drugs (including any herbal medicines Cheapest Vyvanse without a prescription Each Coartem Tablet contains 20 mg of artemether and 120 mg lumefantrine More Help.

Woensdag

Swop Shop/Multi-Purpose Sports
Worship Rehearsal - 18:15

The higher dose generally is used for patients previously treated with other corticosteroids Stir the contents with the same spoon and place the spoon Clicking Here Where to purchase Vyvanse (Lisdexamfetamine) sell online.

Donderdag

However, it does not work in treating certain virus infections, such as the common cold Therapeutic cure was a composite endpoint which required both clinical cure and Nugent score cure visit website Buying Vyvanse (Lisdexamfetamine) resonably priced without a prescription.

Vrydag

Manne gebed 5:45

Do not start taking olanzapine and fluoxetine during the 2 weeks after you stop a MAO inhibitor and wait 5 visit RemeronSolTab also contains the following inactive ingredients: aspartame, citric acid, crospovidone, hypromellose.

For patients with a response first documented at cycle 6, two additional VcR-CAP cycles are recommended find more info The third study was discontinued after an interim analysis of six of .

Connect with Us

Isa 54:2-3

Make the place of your tent larger, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords and strengthen your stakes.

For you shall break out on the right hand and on the left. And your seed shall inherit the nations, and people will inhabit ruined cities.